+48 603 370 293
+48 603 370 293

O nas

Polityka RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: B.O.N. LOKATOR M. i W. Kopaccy Sp. z o.o., NIP: 9721288102, ul. Łabędzia 15, 62-002 Złotniki.
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jednak w razie jakichkolwiek wątpliwości możecie Państwo kontaktować się z nami we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją Państwa praw związanych z przetwarzaniem, mailowo na adres: e-mail: biuro@lokator-nieruchomosci.pl
  3. W ramach współpracy przetwarzamy Państwa dane osobowe podane lub udostępnione w formularzu kontaktowym, tj. imię i nazwisko, adres mailowy i numer telefonu, przy czym podanie tych informacji nie jest obowiązkowe. Podane przez Państwa dane przetwarzane będą w celu kontaktu zwrotnego i udzielenia wszelkich informacji związanych z ofertami znajdującymi się na naszej stronie internetowej w zakresie korzystania z naszych usług, w szczególności wykonania umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/najmie/wynajmie, w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami (jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora), w celu rozliczeń podatkowych, w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu wymiany ofert nieruchomości), notariusze.
  5. Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie ich jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a zatem niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
  9. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Ponadto informujemy, że w sytuacji gdy pojawia się potrzeba zapoznania się przez Państwa z bardziej szczegółowymi informacjami w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, sposobu i ustalonych procedur zabezpieczania przez Administratora Państwa danych osobowych, celowości ich przetwarzania, czasie przetwarzania, a także prawie dostępu do tych danych, usunięcia, sprostowania lub ograniczenia zakresu przetwarzania – każdorazowo prosimy o kontakt w dowolnej formie z naszą Firmą lub Administratorem.